آموزش زدن فیش BNC دوربین مداربسته

آموزش زدن فیش BNC دوربین مداربسته

آموزش زدن فیش BNC دوربین مداربسته همانطور که می دانید در سیستم مداربسته آنالوگ سنتی و HD آنالوگ از کابل کوآکسیال برای ارتباط استفاده می شود. کابل کوآکسیال از طریق فیش BNC به دستگاه یا دوربین مداربسته متصل می شود. فیش BNC دارای انواع متفاوتی می باشد و در اشکال و کیفیت...