ایپاس 2018

ایپاس 2018

باسپاس از همکاران و عزیزانی که در نمایشگاه ایپاس 2018 همراه ما بودند و با حضور خود در این شرایط سخت اقتصادی به خانواده بزرگ فراگستر و شرکت فتکو انگیزه دوچندان...